Znaleziono 8 artykułów

Stanisław Leśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Listy do Kazimierza Twardowskiego Stanisław Leśniewski s. 115-133
Próba dowodu ontologicznej zasady sprzeczności Stanisław Leśniewski s. 117-147
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przyczynek do analizy zdań egzystencjalnych Stanisław Leśniewski s. 117-134
O podstawach filozoficznych teorii mnogości Stanisław Leśniewski s. 123-139
Czy prawda jest tylko wieczna, czy też i wieczna, i odwieczna? Stanisław Leśniewski s. 135-156
Krytyka logicznej zasady wyłączonego środka Stanisław Leśniewski s. 137-169
O definicjach w tak zwanej teorii dedukcji Stanisław Leśniewski s. 165-179
Podstawy ogólnej teorii mnogości : cz. I Stanisław Leśniewski s. 173-208