Znaleziono 4 artykuły

Marcin Leźnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartość życia u podstaw islamskiej (bio)etyki Marcin Leźnicki s. 51-70
Uwagi na marginesie „życia niewartego życia” (Life not worth living), czyli – spór personalistycznej bioetyki chrześcijańskiej z bioetyką utylitarystyczną wokół możliwości unicestwienia "ułomnego" życia ludzkiego Marcin Leźnicki s. 70-87
Sprawozdanie z obrad sekcji "Ekofilozofiii i filozofii zrównoważonego rozwoju" : IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21 września 2012 roku Marcin Leźnicki s. 141-148
Problem "płynnej odpowiedzialności" w perspektywie badań nad rozwojem zrównoważonym Marcin Leźnicki s. 207-215