Znaleziono 4 artykuły

Dorota Lebowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup lokalu mieszkalnego na tle art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dorota Lebowa s. 64-77
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. I OSK 323 Dorota Lebowa s. 259-277
"Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska" : X Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka, Duszniki Zdrój, 16–19 września 2009 Dorota Lebowa MArcin Roliński s. 386-387
"Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne" : Konferencja Naukowa Iwonicz, 8–10 października 2009 Dorota Lebowa Marcin Roliński s. 387-390