Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Lechów

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kerygmat w katechezie jako językowy postulat teologii soborowej Wojciech Lechów s. 117-126
Formacja eucharystyczna w programach do bierzmowania w metropolii szczecińsko-kamieńskiej Wojciech Lechów s. 123-140
Współpraca środowisk katechetycznym w wychowaniu religijnym osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowych dokumentach programowych katechezy Wojciech Lechów s. 203-224