Znaleziono 3 artykuły

Joanna Leek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje kształcenia ogólnego a cele i treści nauczania etyki Joanna Leek s. 77-86
Młodzież zagrożona przedwczesnym kończeniem nauki a partycypacja w szkole - doniesienia z badań Joanna Leek s. 83-102
An ounce of prevention is worth a pound of cure: reducing Early School Leaving in Slovakia Joanna Leek s. 377-386