Znaleziono 1 artykuł

Alfons Lehmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zbrodnicza działalność Generała SS i hitlerowskiej policji Heinza Reinfartha w Polsce i jej ocena przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w RFN Alfons Lehmann s. 95-108