Znaleziono 6 artykułów

J. Lehmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich M. Arszyński J. Bułakowska J. Lehmann A. Mazurkiewicz Z. Medwecka M. Zdzitowiecka s. 66-84
"Základy konservace kovů v Muzeich", V. Čupr, J. B. Pelikan, Praga 1963 : [recenzja] J. Lehmann J. B. Pelikan (aut. dzieła rec.) V. Čupr (aut. dzieła rec.) s. 67
"Das chemisch-physikalische Laboratorium", B. Mühlethaler, "Jahresberichte", 1959 u. 1960 : [recenzja] J. Lehmann B. Mühlethaler (aut. dzieła rec.) s. 67-68
"Pamiatniki Kultury", tom IV, 1963 : [recenzja] J. Lehmann s. 69
Przegląd zaganicznych czasopism konserwatorskich M. Arszyński J. Lehmann s. 78-82
Polska bibliografia techniczna (III) Hanna Jędrzejewska R. Kowalik J. Lehmann H. Zoll-Adamikowa s. 79-80