Znaleziono 1 artykuł

Jacek Lehmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Agere in rem". Ochrona własności w Europie kontynentalnej: teoria i praktyka : konferencja historyczno-porównawcza w Trydencie Jacek Lehmann s. 291-297