Znaleziono 6 artykułów

Tadeusz Lehr-Spławiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misja słowiańska św. Metodego a Polska Tadeusz Lehr-Spławiński s. 3-12
Lubor Niederle jako slawista Tadeusz Lehr-Spławiński s. 17-24
Zagadnienie pochodzenia Słowian w świetle nauki polskiej i rosyjskiej Tadeusz Lehr-Spławiński s. 25-58
Cyrillo-Methodiana Tadeusz Lehr-Spławiński s. 41-50
"Le Langage d'après St. Augustin", ks. dr. Kazimierz Gołębiewski CSsR, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de la Linguistique”, III, Kraków 1932 : [recenzja] Tadeusz Lehr-Spławiński Kazimierz Gołębiewski (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Zarys dziejów literatur i języków literackich słowiańskich", Aleksander Brückner, Tadeusz Lehr-Spławiński, Lwów 1929 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Tadeusz Lehr-Spławiński (aut. dzieła rec.) s. 469-477