Znaleziono 1 artykuł

Andżelika Leja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skutki utraty nieposzlakowanej opinii versus niegodne zachowanie w służbie oraz poza nią na przykładzie urzędnika służby cywilnej Andżelika Leja s. 263-274