Znaleziono 2 artykuły

Krystyna Lejko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fotografie z okresu Powstania Styczniowego w zbiorach Działu Ikonografii Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Krystyna Lejko s. 201-232
Albumy fotograficzne sprzed pierwszej wojny światowej w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Krystyna Lejko s. 309-338