Znaleziono 1 artykuł

W.A. Lektorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ot pozitiwizma k neopozitiwizmu", W.A. Lektorski, "Woprosy Fiłosofii" nr 9 (1966) : [recenzja] Szczepan W. Ślaga W.A. Lektorski (aut. dzieła rec.) s. 361-362