Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Lenart-Kłoś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmioty i uwarunkowania resocjalizacji na przykładzie Aresztu Śledczego w Lublinie Katarzyna Lenart-Kłoś s. 185-203