Znaleziono 1 artykuł

Piotr Lenart

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces transition w operacji reagowania kryzysowego NATO w świetle doświadczeń z udziału polskiego kontyngentu wojskowego w operacji ISAF w Afganistanie Jarosław Grzymkowski Piotr Lenart s. 92-104