Znaleziono 1 artykuł

Marta Lenartowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badanie organizacji i zarządzania na gruncie humanistyki Marta Lenartowicz Grażyna Prawelska-Skrzypek s. 45-57