Znaleziono 12 artykułów

Mikołaj Leonieni

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szczególne okrucieństwo jako znamię przestępstwa zgwałcenia Mikołaj Leonieni Juliusz Leszczyński s. 27-45
Warunkowe skazanie a dozór ochronny Mikołaj Leonieni s. 29-40
Rodzaj i wysokość kary a warunkowe skazanie : (warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, pracy poprawczej i grzywny) Mikołaj Leonieni s. 29-41
Warunkowe przedterminowe zwolnienie w kodyfikacji karnej z 1969 r. Mikołaj Leonieni s. 35-45
"Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle ustawy i praktyki sądowej", M. Leonieni, W. Michalski, Warszawa 1972 : [recenzja] Jan Haber Mikołaj Leonieni (aut. dzieła rec.) Wojciech Michalski (aut. dzieła rec.) s. 40-43
Umieszczenie w zakładzie leczniczym w praktyce sądowej Mikołaj Leonieni s. 41-46
Poręczenie w ustawie i w praktyce sądowej Mikołaj Leonieni Wojciech Michalski s. 50-62
Naprawienie szkody przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary na ile nowej kodyfikacji karnej Mikołaj Leonieni s. 53-64
O projekcie prawa o wykroczeniach : (kilka uwag o części ogólnej Projektu) Mikołaj Leonieni s. 53-59
Prostota sprawy jako przesłanka trybu uproszczonego Mikołaj Leonieni s. 73-82
Poręczenie przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego i przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary : uwagi «de lege ferenda» Mikołaj Leonieni s. 82-90
"Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Podstawy stosowania", M. Leonieni, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mikołaj Leonieni (aut. dzieła rec.) s. 138-139