Znaleziono 10 artykułów

Łukasz Leonkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrani Ojcowie Kościoła wobec filozofii starożytnej (cz. II) Łukasz Leonkiewicz s. 75-86
Pisarze wczesnochrześcijańscy wobec filozofii starożytnej : (cz. I) Łukasz Leonkiewicz s. 117-128
Niespodziewane pokrewieństwo: praktyka duchowa i analityka egzystencjalna Сергей Хоружий Łukasz Leonkiewicz (tłum.) s. 127-135
Myśl prawosławna i filozofia współczesna Сергей Хоружий Łukasz Leonkiewicz (tłum.) s. 137-142
Hezychazm i kultura Сергей Хоружий Łukasz Leonkiewicz (tłum.) s. 143-149
Czy neopatrystyka była rosyjskim renesansem patrystycznym? : recenzja książki Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego Łukasz Leonkiewicz s. 159-161
Terminologia filozoficzna w nauce Ojców Kościoła Łukasz Leonkiewicz s. 195-220
Filozofia i teologia : stare i nowe paradygmaty relacji Sergiusz Chorużyj Łukasz Leonkiewicz (tłum.) s. 221-244
Kontrowersja palamicka : spór św. Grzegorza Palamasa z Barlaamem Łukasz Leonkiewicz s. 231-246
O pocieszeniu jakie daje teologia Łukasz Leonkiewicz s. 317-337