Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Leska-Dorenda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Werbalne formuły grzecznościowe w epistolografii (od połowy XVIII do połowy XIX wieku) Agnieszka Leska-Dorenda s. 79-104
Papierowa i internetowa : prasa dla młodzieży Agnieszka Leska-Dorenda s. 301-310