Znaleziono 5 artykułów

Larysa Leszczenko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się systemu ochrony praw człowieka w państwach poradzieckich w okresie transformacji ustrojowej Larysa Leszczenko s. 137-163
Relacje białorusko-ukraińskie w kontekście Partnerstwa Wschodniego Larysa Leszczenko s. 159-173
"Polityka zagraniczna Rosji", red. S. Bieleń, M. Raś, Warszawa 2008 : [recenzja] Larysa Leszczenko S. Bieleń (aut. dzieła rec.) M. Raś (aut. dzieła rec.) s. 295-300
"Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012", Walenty Baluk, Lublin 2012 : [recenzja] Larysa Leszczenko Walenty Baluk (aut. dzieła rec.) s. 359-364
"Instytucja ombudsmana w państwach poradzieckich. Geneza - status prawny - rozwój", Warszawa 2011 : [recenzja] Bogusław Olszewski Larysa Leszczenko (aut. dzieła rec.) s. 379-386