Znaleziono 5 artykułów

Cecylia Leszczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jacek Kochanowicz – Professor of tke Warsaw University = Jacek Kochanowicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego Cecylia Leszczyńska s. 35-43
Level of living of Polish citizens in the interwar period, and its diversification Cecylia Leszczyńska s. 93-120
Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami : Porównanie poziomu produktu brutto per capita na dzisiejszych terenach Polski na przełomie XIX i XX w. : wyniki pierwszych estymacji Maciej Bukowski Piotr Koryś Cecylia Leszczyńska Maciej Tymiński s. 163-198
„Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924–1936”, Cecylia Leszczyńska, Warszawa 2013 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Cecylia Leszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989", Dariusz Stola, Warszawa 2010 : [recenzja] Cecylia Leszczyńska Dariusz Stola (aut. dzieła rec.) s. 290-295