Znaleziono 3 artykuły

Maja Leszczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Standardowy system informatyczny jako produkt w ujęciu marketingowym w ocenie instrumentów controllingu Iwona Chomiak-Orsa Maja Leszczyńska s. 27-39
Proces utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych Maja Leszczyńska s. 121-136
Zastosowanie zdalnego wdrażania rozwiązań IT w projektach informatycznych Iwona Chomiak-Orsa Wiesława Gryncewicz Maja Leszczyńska s. 553-562