Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Lew-Gliniecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada przezorności i zasada prewencji w unijnym prawie ochrony środowiska : analiza przypadku na tle uwag ogólnych Katarzyna Lew-Gliniecka s. 207-218