Znaleziono 28 artykułów

Julian Lewański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace bibliograficzne w dziedzinie dramatu staropolskiego Julian Lewański s. 5-7
Informacja o pracach i poszukiwaniach w zakresie staropolskiego dramatu polskiego, wykonanych w zbiorach i bibliotekach paryskich w r. 1958 Julian Lewański s. 24-26
Iluzje historyczne i teatralne Julian Lewański s. 137-143
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Samuel Fiszman Julian Lewański Janusz Odrowąż-Pieniążek Zdzisław Skwarczyński Tadeusz Witczak s. 163-171
Nowe dokumentacje polskiego dramatu liturgicznego Julian Lewański s. 171-182
Ksiądz Jan Kudera Julian Lewański s. 229-233
Z tradycji realizmu starego polskiego teatru : rękopis wielicki z roku 1707 Julian Lewański s. 230-244
Epopea pro Saturnalibus : Andromeda Królewna murzyńska Julian Lewański s. 234-258
"Polskie przekłady Jana Baptysty Marina", Julian Lewański, Wrocław 1974 : [recenzja] Barbara Falęcka Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 239
"Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce", Julian Lewański, Współautor Andrzej Kruczyński, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Juzoń Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 245
Wincenty Ogrodziński Julian Lewański s. 297-301
"Style piśmiennictw polskiego w XV wieku. >>Sztuka i ideologia XV wieku<<", Julian Lewański, Red. P.Skubiszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 299
"Polskie przekłady Jana Baptysty Marina", Julian Lewański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXXIX, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 180 + errata na wklejce : [recenzja] Barbara Falęcka Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 307-310
"Polska bajka ludowa w układzie systematycznym", Julian Krzyżanowski, „I. Bajka zwierzęca”, s. 90, „II. Baśń magiczna”, s. 218, Warszawa 1947, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut literatury ludowej, 1, 2 : [recenzja] Julian Lewański Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"Dzieje piśmiennictwa śląskiego", tom I, Wincenty Ogrodziński, Katowice-Wrocław 1946, Pamiętnik Instytutu Śląskiego, seria II, nr 4, s. 214 : [recenzja] Julian Lewański Wincenty Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Bibliografia śląska. Jej stan obecny i zadania na przyszłość", Michał Ambros, Katowice 1946, Bibioteka Zarania Śląskiego, nr 3, s. 30 : [recenzja] Julian Lewański Michał Ambros (aut. dzieła rec.) s. 323
"25 lat literatury na Śląsku. 1920-1945", Zdzisław Hierowski, Katowice-Wrocław 1947, Pamiętnik Instytutu Śląskiego, seria II, nr 8, s. 203 : [recenzja] Julian Lewański Zdzisław Hierowski (aut. dzieła rec.) s. 324-325
"Język i piśmiennictwo na Śląsku", Zdzisław Hierowski, Stanisław Rospond, Katowice-Wrocław 1948, Wydanictwo Instytutu Śląskiego: «Polski Śląsk», seria II, nr 7, s. 43 : [recenzja] Julian Lewański Zdzisław Hierowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 324
"Śląsk walczący. Poezja i pieśń", Zdzisław Hierowski, Katowice-Wrocław 1946, Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, Biblioteka Pisarzy Śląskich, seria II, nr 1, s. 119 : [recenzja] Julian Lewański Zdzisław Hierowski (aut. dzieła rec.) s. 324
[W książce "Stan i potrzeby..."] Julian Lewański Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 325-326
"Śląski trud literacki. Pisarze śląscy XIX i XX wieku", Wilhelm Szewczyk, Wrocław-Warszawa 1946, Książnica-Atlas, s. 67 : [recenzja] Julian Lewański Wilhelm Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 326
„Teatr Polskiego Renesansu. Antologia”, oprac. Julian Lewański, Warszawa 1988 : [recenzja] Rafał Karpiński Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Łaciński zbiór kazań peregryna z Opola i ich związki z tzw. „Kazaniami gnieźnieńskimi”", w zbiorze: „Średniowiecze. Studia o kulturze”, t. 1, Jerzy Wolny, redaktor zbioru Julian Lewański, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, s. 171-238 : [recenzja] Paweł Kocikowski Julian Lewański (aut. dzieła rec.) Jerzy Wolny (aut. dzieła rec.) s. 366-370
"Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce", Julian Lewański, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 403-404
Do dziejów teatru wieku szesnastego Julian Lewański s. 502-528
W poszukiwaniu pierwszej edycji "Historyi o Barnabaszu" Julian Lewański s. 527-530
"Teatro religioso del medioevo fuori d'Italia", raccolta di testi dal secolo VII al secolo XV a cura di Gianfranco Contini, Milano 1949, Valentino Bompiani, s. XXX, 556 i 40 ilustracji : [recenzja] Julian Lewański Gianfranco Contini (aut. dzieła rec.) s. 552-562
"Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI w. do końca XVII w.", t. 1-2, opracowali: Kazimierz Budzyk, Hanna Budzykowa, Julian Lewański, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, t. 1, s. 328, 4, nlb.; t. 2, s. 527, 3 nlb. : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Hanna Budzykowa (aut. dzieła rec.) Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 576-581