Znaleziono 5 artykułów

Izabela Lewandowska-Malec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawn i polityczne uwarunkowania waolności słowa w Rzeczypospolitej Izabela Lewandowska-Malec s. 19-39
Sejmy nadzwyczajne w dziejach polskiego parlamentaryzmu Izabela Lewandowska-Malec s. 51-62
Ratunek przed morowym powietrzem : bezpieczeństwo obrad sejmowych i sejmikowych na przełomie XVI i XVII wieku Izabela Lewandowska-Malec s. 57-68
Sejmy rozerwane i zerwane w XVII stuleciu Izabela Lewandowska-Malec s. 125-133
Początki kontroli społecznej rad narodowych w Polsce Ludowej (1944-1950) w świetle publicystyki i literatury okresu Izabela Lewandowska-Malec s. 229-237