Znaleziono 8 artykułów

Ewa Lewandowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja imprezy w lokalu najętym - implikacje cywilnoprawne Ewa Lewandowska s. 57-75
Oświadczenie o odrzuceniu spadku Ewa Lewandowska s. 83-95
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. III CZP 125 Ewa Lewandowska s. 119-127
Sprawozdanie z Konferencji "Decision-making Procedures of the EU and Their Impact on National Law", Bratysława, 28-29 czerwca 2010 R. Ewa Lewandowska Magdalena Zielińska s. 135-137
Uniwersalizm instytucji bezpodstawnego wzbogacenia a nienależne świadczenie na rzecz organu podatkowego Ewa Lewandowska s. 201-213
Sesja naukowa poświęcona Stanisławowi Leszczyńskiemu Ewa Lewandowska Zbigniew Wójcik s. 246-251
Dni staszicowskie w Hrubieszowie Ewa Lewandowska Zbigniew Wójcik s. 813-816
Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Geograficznego poświęcone Aleksandrowi Czekanowskiemu Ewa Lewandowska Zbigniew Wójcik s. 866-867