Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Lewandowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aksjomat wyboru w pracach Wacława Sierpińskiego Katarzyna Lewandowska s. 9-33
Filozofia matematyki Wacława Sierpińskiego Katarzyna Lewandowska s. 53-81
Rola aksjomatu w matematyce współczesnej oraz w perspektywie dociekań nad aksjomatem wyboru Katarzyna Lewandowska s. 148-165
Aksjomat multiplikatywny Russela Katarzyna Lewandowska s. 152-166