Znaleziono 6 artykułów

Arkadiusz Lewandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konflikt i przemoc w koncepcjach polityki Chantal Mouffe oraz Carla Schmitta = Conflict and Violence in Chantal Mouffe and Carl Schmitt's Political Concepts Arkadiusz Lewandowski s. 15-28
Międzynarodowe bezpieczeństwo Polski w myśli politycznej głównych nurtów polskiej prawicy obecnych w Akcji Wyborczej Solidarność Arkadiusz Lewandowski s. 29-43
"Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna : studium o myślii politycznej Prawa i Sprawiedliwości", Joanna Sanecka-Tyczyńska, Lublin 2011 : [recenzja] Arkadiusz Lewandowski Joanna Sanecka-Tyczyńska (aut. dzieła rec.) s. 137-141
"Jan Paweł II i Europa", red. K. Kalinowska, B. Brodzińska, M. Zamojska, Toruń 2009 : [recenzja] Arkadiusz Lewandowski B. Brodzińska (aut. dzieła rec.) K. Kalinowska (aut. dzieła rec.) M. Zamojska (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Filozofia publiczna Solidarności: Solidarność 1980–1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej", Elżbieta Ciżewska, Warszawa 2010 : [recenzja] Arkadiusz Lewandowski Elżbieta Ciżewska (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Chrześcijańska demokracja w Polsce", Dominika Sozańska, Kraków 2011 : [recenzja] Arkadiusz Lewandowski Dominika Sozańska (aut. dzieła rec.) s. 247-251