Znaleziono 3 artykuły

Dariusz Lewandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan prawny i organizacja budownictwa sakralnego w Królestwie Polskim Dariusz Lewandowski s. 286-295
Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach : geneza i historia Dariusz Lewandowski s. 319-330
Regotyzacja katedry we Włocławku w końcu XIX wieku Dariusz Lewandowski s. 366-378