Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof Lewandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategia Lizbońska i Europa 2020 wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Marianna Greta Krzysztof Lewandowski Ewa Tomczak s. 82-92
Gospodarka rolno-żywnościowa Litwy w perspektywie integracji z Unią Europejską : problemy i perspektywy Maria Greta Elena Gylyte Krzysztof Lewandowski s. 87-95
Ewolucja wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 95-120
Rozwój polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw przed i w okresie transformacji systemowej Krzysztof Lewandowski s. 97-109
Wspólnotowa polityka rolna i jej reforma a Strategia Lizbońska Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 103-119
Wspólnotowa polityka regionalna i jej reforma a strategia lizbońska Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 137-144
Euroregion Bałtyk wobec wyzwań aktywujących pogranicze Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 145-156
Narodowe a europejska polityka społeczna w krajach Unii Europejskiej Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 203-213
Wspólnota Europejska wobec rozwoju gospodarki elektronicznej Marianna Greta Krzysztof Lewandowski s. 260-270