Znaleziono 6 artykułów

Władysław Lewandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Władysław Lewandowski s. 3
Wstęp Władysław Lewandowski s. 3
Z walk 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Jana Leona Hipolita Kozietulskiego we wrześniu 1939 r. Władysław Lewandowski s. 87-103
Zarys historii 201 Pułku Szwoleżerów - 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego (lipiec 1920-23 sierpnia 1939) Władysław Lewandowski s. 93-117
3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Leona Hipolita Kozietulskiego w kampanii jesiennej 1939 r. Władysław Lewandowski s. 261-278
"Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej" zesz. 12, "Polska sztuka wojenna w latach 1815-1831" oprac. : "Wstęp i Powstanie listopadowe" - Władysław Lewandowski ; "Wojsko polskie w latach 1815-1830" - Eligiusz Kozłowski, Marian Krwawicz, Warszawa 1959 : [recenzja] Władysław Zajewski Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) Marian Krwawicz (aut. dzieła rec.) Władysław Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 880-884