Znaleziono 9 artykułów

Aneta Lewińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bóg w pomorskich elementarzach Aneta Lewińska s. 113-127
Przysłowia w elementarzach z Pomorza Gdańskiego z lata 1840-1920 a zbiory paremiograficzne Floriana Ceynowy Aneta Lewińska Justyna Pomierska s. 152-166
Obraz kościoła Aneta Lewińska s. 165-174
Językowe oblicze otaczającej rzeczywistości w modlitwach młodzieży Małgorzata Klinkosz Aneta Lewińska s. 169-179
Katechizm jako integralna część dawnych elementarzy Aneta Lewińska s. 217-229
Sposoby promocji Roku Świętego Pawła w Kościele katolickim Aneta Lewińska s. 221-232
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Ojców mowę znać należy : język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840–1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania", Aneta Lewińska, Pelplin 2012 : [recenzja] Marek Cybulski Aneta Lewińska (aut. dzieła rec.) s. 297-299
"Słownictwo z zakresu dawnej kultury materialnej w „Inwentarzu Ekonomii Malborskiej” z 1745 r.", Aneta Lewińska, Gdańsk 2005 : [recenzja] Ewa Rogowska-Cybulska Aneta Lewińska (aut. dzieła rec.) s. 339-341
Obraz księdza w podręcznikach do religii : gimnazjum i liceum Aneta Lewińska Lucyna Warda-Radys s. 462-496