Znaleziono 6 artykułów

Tatiana Lewicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pacjent z uszkodzeniem prawej półkuli w pracy logopedy Tatiana Lewicka Maja Patalong-Ogiewa s. 73-83
Zaburzenia językowe w chorobach neurodegeneracyjnych : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne Tatiana Lewicka Iwona Nowakowska-Kempna Daniel Stompel s. 76-94
Aspekty diagnozy i terapii zaburzeń połykania w schorzeniach pozapiramidowych na przykładzie choroby Parkinsona Magdalena Boczarska-Jedynak Tatiana Lewicka Daniel Stompel s. 115-124
Afazja jako zaburzenie mowy po urazie mózgu : studium przypadku Tatiana Lewicka Anna Szmal s. 133-139
Postać rzutowo-remisyjna stwardnienia rozsianego o ostrym przebiegu klinicznym. Opis przypadku Miłosz Gołyszny Tatiana Lewicka Tomasz Ludyga Joanna Siuda Aleksandra Strach-Sączewska s. 322-329
Syndrom obcej ręki jako następstwo ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego w obrębie prawej półkuli mózgu. Opis przypadku Miłosz Gołyszny Tatiana Lewicka Tomasz Ludyga Joanna Siuda Aleksandra Strach-Sączewska s. 330-336