Znaleziono 2 artykuły

Jakub Lewicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pałac biskupów krakowskich w Kielcach : przemiany zespołu w latach 1795-1864 Jakub Lewicki s. 17-101
"Blaski i cienie konserwacji pałacu biskupiego w Kielcach", Jakub Lewicki, w: "Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944-1989. Uwarunkowania polityczne i społeczne", Warszawa 1996 : [recenzja] Jakub Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 460-462