Znaleziono 3 artykuły

Tadeusz Lewicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Notes sur la géographie ancienne de l'Arabie du Nord Tadeusz Lewicki s. 221-227
Osadnictwo słowiańskie i niewolnicy słowiańscy w krajach muzułmańskich według średniowiecznych pisarzy arabskich Tadeusz Lewicki s. 473-491, 630-631
"Europa a Afryka Zachodnia w dobie wczesnej ekspansji kolonialnej", Marian Małowist, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Lewicki Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 549-557