Znaleziono 1 artykuł

B. W. Lewszyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rukopisnyje matieriały K. E. Ciołkowskogo w Archiwie Akadiemii nauk SSSR. Naucznoje opisanije", M. J. Rżeznikowa, I. P. Starowierowa, Ł. G. Samochwałowa, B. N. Worobiew, B. W. Lewszyn, Moskwa 1966 : [recenzja] Zygmunt Kolankowski B. W. Lewszyn (aut. dzieła rec.) M. J. Rżeznikowa (aut. dzieła rec.) Ł. G. Samochwałowa (aut. dzieła rec.) I. P. Starowierowa (aut. dzieła rec.) B. N. Worobiew (aut. dzieła rec.) s. 621-624