Znaleziono 19 artykułów

Waldemar Lib

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Waldemar Lib Wojciech Walat s. 7-9
Wprowadzenie Waldemar Lib Wojciech Walat s. 7-9
Wprowadzenie Waldemar Lib Wojciech Walat s. 7-9
Wprowadzenie Waldemar Lib Wojciech Walat s. 9-11
Wprowadzenie Waldemar Lib s. 11-14
Wprowadzenie Waldemar Lib s. 11-14
Test badający terminologię techniczną Technika wokół nas – propozycja narzędzia badań Waldemar Lib s. 38-44
Motywy podjęcia studiów przez absolwentów szkół średnich w Polsce i Słowacji – w świetle badań porównawczych Waldemar Lib Ján Stebila s. 56-64
Wpływ wybranych czynników na umiejętności posługiwania się pojęciami informatycznymi przez uczniów kończących II etap edukacyjny w świetle badań Waldemar Lib s. 65-80
System edukacyjny Stanów Zjednoczonych : charakterystyka ogólna Waldemar Lib s. 66-73
Czynniki wpływające na umiejętności posługiwania się pojęciami technicznymi przez uczniów kończących szkołę podstawową w świetle badań Waldemar Lib s. 67-77
Kompetencje komunikacyjne uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie pojęć technicznych Waldemar Lib s. 69-80
Film dydaktyczny w technologii 3D Waldemar Lib s. 104-110
Test słownikowy badający terminologię informatyczną „Informatyka wokół nas” – autorska propozycja narzędzia badawczego Waldemar Lib s. 163-171
Znaczenie algorytmu dydaktycznego w projektowaniu multimedialnych programów dydaktycznych Waldemar Lib s. 173-182
Kompetencja komunikacyjna uczniów kończących szkołę podstawową a rozumienie pojęć informatycznych – wyniki badań własnych Waldemar Lib s. 179-191
Istotne i nieistotne cechy multimedialnych programów dydaktycznych w opinii nauczycieli przedmiotów zawodowych – doniesienie z badań pilotażowych Waldemar Lib s. 215-223
Chatterbot – wirtualny doradca: istota technologii, możliwości zastosowań edukacyjnych Waldemar Furmanek Waldemar Lib s. 231-237
"New Approaches and Trends in Technical Education : Polish-Sloval Omparative Study", Milan Ďuriš, Ján Stebila, Wojciech Walat, Rzeszów - Banská Bystrica 2016 : [recenzja] Waldemar Lib Ján Stebila (aut. dzieła rec.) Wojciech Walat (aut. dzieła rec.) Milan Ďuriš (aut. dzieła rec.) s. 306-307