Znaleziono 5 artykułów

Piotr Libera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzaj literacki oraz treść pastoralno-antropologiczna traktatu "O Izaaku i duszy" Ambrożego z Mediolanu Piotr Libera s. 9-21
Zasadnicze aspekty metody hermeneutycznej św. Ambrożego z Mediolanu Piotr Libera s. 19-27
Zarys antropologii w nauczaniu św. Ambrożego z Mediolanu Piotr Libera s. 25-40
Duchowość dziewictwa konsekrowanego w świetle pism św. Ambrożego z Mediolanu Piotr Libera s. 87-100
Obraz Matki Bożej w Wykładzie Ewangelii św. Łukasza Ambrożego z Mediolanu Piotr Libera s. 251-258