Znaleziono 1 artykuł

I. Z. Liberzon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Акты социально-экономической истории России конца XV-XVI в : акты Соловецкого монастыра 1479-1571 гг.", cост. И. З. Либерзон, Ленинград 1988; "Акты социально-экономической истории России конца XV-XVI в : акты Соловецкого монастыра 1572-1584 гг.", cост. И. З. Либерзон, Ленинград 1990 : [recenzja] Bożena Hrynkiewicz-Adamskich I. Z. Liberzon (aut. dzieła rec.) s. 127-128