Znaleziono 8 artykułów

Zenon Lica

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nazwy biblijne i postaci świętych w Legendach gdańskich Jerzego Sampa Zenon Lica s. 38-44
O niektórych nazwiskach polskich genetycznie niemieckich derywowanych od imienia Nikolaus Zenon Lica s. 43-51
O niektórych nazwiskach polskich genetycznie niemieckich derywowanych od imienia Nikolaus Zenon Lica s. 43-51
O niektórych nazwiskach polskich genetycznie niemieckich derywowanych od imienia Nikolaus Zenon Lica s. 43-51
Językowa przeszłość Pomorza utrwalona w nazwiskach Zenon Lica s. 84-91
Polskie adaptacje morfologiczne nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich Zenon Lica s. 92-104
"Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata", red. Edward Breza, Zenon Lica i Aneta Lica, Gdańsk 2007 : [recenzja] Marek Cybulski Edward Breza (aut. dzieła rec.) Zenon Lica (aut. dzieła rec.) Aneta Lica (aut. dzieła rec.) s. 266-271
"Słownik wyrazów kaszubskich w utworach Hieronima Derdowskiego", Zenon Lica, Gdańsk 2002 : [recenzja] Ewa Rogowska Zenon Lica (aut. dzieła rec.) s. 315-318