Znaleziono 4 artykuły

Józef Ligęza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gadka za gadką. 300 podań, bajek i anegdot z Górnego Śląska", Dorota Simonides, Józef Ligęza, Katowice 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ligęza (aut. dzieła rec.) Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 186
"Awans opowieści wspomnieniowych", Józef Ligęza [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 232
"Podania górnicze z Górnego Śląska:", Józef Ligęza, "Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etnografia", z. 5 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 260
"O recepcji folkloru górniczego", Józef Ligęza [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 281