Znaleziono 3 artykuły

Lidia Ligęza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Klechdy polskie" Bolesława Leśmiana na tle folklorystycznym Lidia Ligęza s. 111-147
"Pogłosy konfederacji barskiej na ziemi krakowskiej", Lidia Ligęza [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Lidia Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 170
"Folklor we współczesnej poezji polskiej", Lidia Ligęza [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Lidia Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 232