Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Ligus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Identyfikacja gospodarczych, społecznych i środowiskowych oddziaływań rozwoju technologii energetyki niskoemisyjnej w Polsce Magdalena Ligus s. 89-98
Ocena efektywności i ryzyka finansowego biogazowni rolniczej – studium przypadku Piotr Danielski Magdalena Ligus Edyta Sidorczuk-Pietraszko s. 215-225
Ocena ryzyka inwestycji wykorzystującej olej rzepakowy do produkcji biodiesla Magdalena Ligus Tomasz Słoński s. 522-531