Znaleziono 3 artykuły

Bogusław Linette

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Problematyka folkloru współczesnego na tle rzeczywistości kulturowej Ziemi Lubuskiej", Bogusław Linette [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bogusław Linette (aut. dzieła rec.) s. 234
"O folklorze ziem zachodnich na przykładzie Ziemi Lubuskiej i Koszalińskiej", Bogusław Linette [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bogusław Linette (aut. dzieła rec.) s. 234
"Wieluńskie czepkarstwo ludowe : sztuka układania i haftowania czepców", Bogusława Wiluś, Wieluń 1993 : [recenzja] Bogusław Linette Bogusława Wiluś s. 258-263