Znaleziono 5 artykułów

Ewa Lipińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z podręcznikiem "Z polskim na ty" za pan brat [E. Lipińska, "Z polskim na ty. Podręcznik do nauki języka polskiego dla stopnia progowego", Kraków 2003] Ewa Lipińska s. 82-88
Zachowanie własnych i przyswojenie obcych wartości : o kulturowych i językowych konsekwencjach emigracji z Polski do Australii Ewa Lipińska s. 115-131
Podejście eklektyczne w nauczaniu polszczyzny za granicą na przykładzie wiersza Stanisława Barańczaka "Garden party" Ewa Lipińska s. 141-154
O polszczyźnie «literackiej» na obczyźnie Ewa Lipińska Anna Seretny s. 145-165
Nauczanie kompetencji językowych w układzie zintegrowanym, czyli praktyka w praktyce Ewa Lipińska Anna Seretny s. 165-176