Znaleziono 3 artykuły

Hipolit Lipiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa interpretacja ubóstwa, posłuszeństwa i pokory życia w duchu św. Franciszka Hipolit Lipiński s. 153-168
Zasadnicze idee duchowości św. Franciszka i aktualność franciszkańskiej drogi Hipolit Lipiński s. 169-175
Bibliografia obejmująca nowsze i najnowsze piśmiennictwo o św. Franciszku Hipolit Lipiński s. 177-182