Znaleziono 5 artykułów

Krzysztof Lipka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmiot intencjonalny w ponowoczesnej pułapce Krzysztof Lipka s. 38-46
Przedmiot intencjonalny w kontekście procesu twórczego Krzysztof Lipka s. 91-102
Ilustracyjność a programowość w muzyce Krzysztof Lipka s. 101-111
W stronę nowoczesnej kalokagatii Krzysztof Lipka s. 162-170
Telos i Antytelos : uwagi o muzyce w kontekście filozofii Tadeusz Kobierzycki Krzysztof Lipka (aut. dzieła rec.) s. 389-398