Znaleziono 2 artykuły

Teresa Lipko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji nt. „Efektywność wspólnych oddziaływań penitencjarnych zakładów karnych i aresztów śledczych, sądu penitencjarnego, kapelanów więziennych, organizacji pozarządowych i studentów WSH TWP w readaptacji skazanych na przykładzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie” Teresa Lipko s. 204-205
Specjalność opiekuńczo-resocjalizacyjna w ramach studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie Teresa Lipko s. 253-255