Znaleziono 3 artykuły

Dorota Lis-Staranowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Constitutionalisation of political changes in Poland during the years 1989-2011 Dorota Lis-Staranowicz s. 99-115
Obowiązek uzyskania koncesji na nadawanie programów telewizyjnych a konstytucyjna wolność słowa : studium jednego przypadku Dorota Lis-Staranowicz Dobrochna Ossowska-Salamonowicz s. 145-155
Posiadanie gospodarstwa przez małżonków a wpis do ewidencji producentów rolnych : studium jednego przypadku Dorota Lis-Staranowicz s. 241-255