Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Lis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mobilność studentów i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego jako czynnik wspomagający konkurencyjność Polski w Unii Europejskiej Andrzej Lis s. 21-33
W poszukiwaniu typologii innowacji społecznie odpowiedzialnych : mapowanie pola badawczego Andrzej Lis Agata Sudolska s. 115-125