Znaleziono 3 artykuły

Anna Lis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Identyfikacja regionalna i branżowa a rozwój inicjatywy klastrowej na przykładzie Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego "Dolina Zdrowia" - wyniki badań Anna Lis s. 53-68
Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu Anna Lis s. 213-227
Gospodarka cyfrowa a lokalizacja : wpływ ICT na funkcjonowanie klastrów Anna Lis Adrian Lis s. 691-700